ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ทั้งเขต ปี 2557

 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557
 


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
1,719
1,595
3,314
263
อบ.2
1,814
1,693
3,507
262
รวม อบ.
3,533
3,288
6,821
525
ป.1
2,042
1,855
3,897
282
ป.2
2,087
1,875
3,962
280
ป.3
2,087
1,937
4,024
284
ป.4
2,065
1,893
3,958
274
ป.5
2,123
1,971
4,094
277
ป.6
2,221
2,053
4,274
280
รวมประถม
12,625
11,584
24,209
1,677
ม.1
748
581
1,329
66
ม.2
769
626
1,395
67
ม.3
687
560
1,247
65
รวมมัธยมต้น
2,204
1,767
3,971
198
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18,362
16,639
35,001
2,400
ข้อมูล ณ วันที่ 10/6/2557