ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ทั้งเขต ปี 2556

 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556
 


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
1,797
1,671
3,468
333
อบ.2
1,840
1,714
3,554
324
รวม อบ.
3,637
3,385
7,022
657
ป.1
2,108
1,882
3,990
334
ป.2
2,084
1,925
4,009
335
ป.3
2,071
1,907
3,978
342
ป.4
2,138
1,942
4,080
334
ป.5
2,221
2,038
4,259
350
ป.6
2,159
2,011
4,170
337
รวมประถม
12,781
11,705
24,486
2,032
ม.1
799
633
1,432
67
ม.2
734
637
1,371
67
ม.3
704
582
1,286
67
รวมมัธยมต้น
2,237
1,852
4,089
201
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18,655
16,942
35,597
2,890
ข้อมูล ณ วันที่ 10/06/2556